Licencja

Przedłużenie licencji na sezon 2022

KOSZT: 100 zł.

KROK 1

W celu wznowienia licencji pit bike należy:

 • wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji –zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle
 • wniosek ten należy wydrukować i podpisać (na podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej – pieczęć i podpis swojego klubu)
KROK 2

Do wniosku należy dołączyć:

W zależności od zasad w Twoim klubie płatności dokonaj na konto klubu lub bezpośrednio na konto Zarządu Okręgowego PZM, tę kwestię musisz ustalić w swoim klubie 😉

Zawodnicy MX Otopit Toruń dokonują wpłat na konto klubu.

KROK 3 - ZAWODNICY MX OTOPIT TORUŃ

Zawodnicy MX Otopit Toruń:

-komplet dokumentów dostarczyć do PITBIKE.PL. (osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN)

Konta do wpłat dla zawodników MX Otopit Toruń:

25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

KROK 3 - ZAWODNICY INNYCH KLUBÓW

Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze Zarządu Okręgowego PZM (do którego należy klub zawodnika) – np. dla MX Otopit Toruń odpowiednim jest Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy.

WAŻNE
 • Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu.
 • Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Okręgowego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum 2 tygodnie przed następnymi zawodami.
 • Jeśli jesteś niepełnoletni/a na wniosku muszą podpisać się opiekunowie prawni.

Nowa licencja w sezonie 2022-wyrobienie

KOSZT: 140 zł.

KROK 1

Podczas zawodów przystąpisz do egzaminu skladającego się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Po zdanym egzaminie otrzymasz zaświadczenie z egzaminu, które dołączysz do pozostałych dokumentów wymienionych w kolejnych krokach.

Aby wyrobić licencje musisz być zapisany/a do klubu. Jeśli nie masz klubu możesz zapisać się do MX Otopit Toruń, deklarację członkowską znajdziesz na samym dole.

KROK 2

W celu wyrobienia licencji pit bike należy:

KROK 3

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie dokonania opłaty – 140 zł.  (w tytule wpisz: imię i nazwisko wnioskującego, licencja pit bike),
– 2 fotografie,
– druk danych osobowych – https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/5_dane_osobowe_zawodnika_-_motocykle.pdf,
-zaświadczenie ze zdanego egzaminu,
-oświadczenie dot. ubezpieczenia – DRUK do pobrania
– kopię badania lekarskiego wykonanego w 2022 roku (licencja zachowuje ważność w okresie ważności badań lekarskich).

W zależności od zasad w Twoim klubie płatności dokonaj na konto klubu lub bezpośrednio na konto Zarządu Okręgowego PZM, tę kwestię musisz ustalić w swoim klubie 😉

Zawodnicy MX Otopit Toruń dokonują wpłat na konto klubu.

  KROK 4

  Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze Zarządu Okręgowego PZM (do którego należy klub zawodnika) – np. dla MX Otopit Toruń odpowiednim jest Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy.

  KROK 4 - ZAWODNICY MX OTOPIT TORUŃ

  Zawodnicy MX Otopit Toruń:

  -komplet dokumentów dostarczyć do PITBIKE.PL. (osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN)

  Konta do wpłat dla zawodników MX Otopit Toruń:

  25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

   

  WAŻNE
  • Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu.
  • Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Okręgowego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum 2 tygodnie przed następnymi zawodami.
  • Każdy z kandydatów do licencji, który zdał egzamin (teoretyczny i praktyczny) w roku 2021 (i nie wyrobił licencji) może na podstawie zaświadczenia z egzaminu wnioskować o wyrobienie licencji w sezonie 2022.
  • Żaden zawodnik nie może otrzymać licencji uprawniającej do udziału w zawodach bez przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu podpisanego na wniosku o wydanie licencji lub wniosku wystawionym przez przychodnie/gabinet lekarski.
  • Jeśli jesteś niepełnoletni/a na wniosku muszą podpisać się opiekunowie prawni.