Licencja

Przedłużenie licencji na sezon 2021

KOSZT: 100 zł.  (po 01.07.2020 – 50 zł.)

KROK 1

W celu wznowienia licencji pit bike należy:

 • wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji –zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle
 • wniosek ten należy wydrukować i podpisać (na podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej – pieczęć i podpis swojego klubu)
KROK 2

Do wniosku należy dołączyć:

KROK 3

Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze Zarządu Okręgowego PZM (do którego należy klub zawodnika) – np. dla MX Otopit Toruń odpowiednim jest Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy.

KROK 3 - ZAWODNICY MX OTOPIT TORUŃ

Zawodnicy MX Otopit Toruń:

-komplet dokumentów dostarczyć do PITBIKE.PL. (osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN)

Konta do wpłat dla zawodników MX Otopit Toruń:

25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

WAŻNE
 • Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu. 
 • Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Okręgowego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum 2 tygodnie przed następnymi zawodami.

Nowa licencja w sezonie 2021

KOSZT: 140 zł.

KROK 1

W celu wyrobienia licencji pit bike należy:

KROK 2

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie dokonania opłaty – 140 zł.  (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
– 2 fotografie,
– druk danych osobowych – https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/5_dane_osobowe_zawodnika_-_motocykle.pdf,
-zaświadczenie ze zdanego egzaminu
-oświadczenie dot. ubezpieczenia – DRUK do pobrania
– kopię badania lekarskiego wykonanego w 2021roku (licencja zachowuje ważność w okresie ważności badań lekarskich).

  WAŻNE
  • Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu. 
  • Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Okręgowego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum 2 tygodnie przed następnymi zawodami.

  Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze ZO PZM (do którego należy klub zawodnika). Jeśli należycie do MX Otopit Toruń dostarczcie komplet dokumentów do PITBIKE.PL – osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN.

  Nr konta do wpłat dla członków MX Otopit Toruń:

  25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

  Każdy z kandydatów do licencji, który zdał egzamin (teoretyczny i praktyczny) w roku 2020(i nie wyrobił licencji) może na podstawie zaświadczenia z egzaminu wnioskować o wyrobienie licencji w sezonie 2021.

  Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu.

  Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Okręgowego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum 2 tyg przed następnymi zawodami.

  Żaden zawodnik nie może otrzymać licencji uprawniającej do udziału w zawodach bez przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu podpisanego na wniosku o wydanie licencji lub wniosku wystawionym przez przychodnie/gabinet lekarski.