Licencja

**Przedłużenie licencji na sezon 2020**

KOSZT: 100 zł. (po 01.07.2020 – 50 zł.)

W celu wznowienia licencji pit bike należy:

– wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji – https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle
– wniosek ten należy wydrukować i podpisać – na podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu (pieczęć i podpis),

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie dokonania opłaty – 50 zł.  (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
– licencję z ubiegłego sezonu,
– druk danych osobowych zawodnika, w przypadku osób, którym wydane zostały licencje do 2018r. (włącznie) wraz z zamieszczoną fotografią –  https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/5_dane_osobowe_zawodnika_-_motocykle.pdf 
– kopię badania lekarskiego wykonanego w 2020 roku (licencja zachowuje ważność w okresie ważności badań lekarskich).

Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze ZO PZM (do którego należy klub zawodnika), w przypadku MX Otopit Toruń odpowiednim jest Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy.

Jeżeli jesteście członkami klubu MX Otopit Toruń komplet dokumentów możecie również dostarczyć do PITBIKE.PL. (osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN)

Nr konta do wpłat:

25 9511 0000 0016 2380 2000 0010 

**Nowa licencja w sezonie 2020**

KOSZT: 140 zł.

W celu wyrobienia licencji pit bike należy:

– wypełnić, wydrukować i podpisać wniosek o przyznanie licencji oraz potwierdzić przynależność klubową poprzez pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Twojego klubu (pamiętaj o podpisaniu przez lekarza zaświadczenia będącego na wniosku lub o dołączeniu zaświadczenia o takiej samej treści na osobnej kartce) – https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/4_wniosek_o_przyznanie_licencji_zawodnika_-_motocykle.pdf

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie dokonania opłaty – 140 zł.  (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
– 2 fotografie,
– druk danych osobowych – https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/5_dane_osobowe_zawodnika_-_motocykle.pdf,
-zaświadczenie ze zdanego egzaminu
-oświadczenie dot. ubezpieczenia – https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/Ubezpieczenia/oswiadczenie_do_ubezpieczenia.docx
– kopię badania lekarskiego wykonanego w 2020 roku (licencja zachowuje ważność w okresie ważności badań lekarskich).

Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze ZO PZM (do którego należy klub zawodnika). Jeśli należycie do MX Otopit Toruń dostarczcie komplet dokumentów do PITBIKE.PL – osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN.

Nr konta do wpłat:

25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

Każdy z kandydatów do licencji, który zdał egzamin (teoretyczny i praktyczny) w roku 2019 (i nie wyrobił licencji) może na podstawie zaświadczenia z egzaminu wnioskować o wyrobienie licencji w sezonie 2020.

Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny – sport motocyklowy. Nie można wziąć udziału w zawodach na podstawie certyfikatu bądź zaświadczenia z poprzedniego egzaminu.