Jak co roku w podatkowym rozliczeniu rocznym możecie wskazać MX Otopit Toruń, do otrzymania 1,5%. Środki zgromadzone dzięki Wam zostaną przeznaczone na statutowe działania klubu, w tym głównie na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Aby przekazać 1,5% podatku, podczas wypełniania pita, wskaż następujące dane:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy: Stowarzyszenie MX OTOPIT TORUŃ STOWARZYSZENIE MRT 3717

Przykładowy wzór wypełnienia dla formularza PIT-37: