Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023 odbędzie się w dniu 28.06.2024 w Grębocinie przy ul. Spółdzielczej 8.

1 termin o godzinie 12:00

2 termin o godzinie 12:15