PZM wydał kolejne zalecenia dotyczące przeprowadzania zorganizowanych treningów i zawodów.

“W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Polski Związek Motorowy rekomenduje organizatorom zawodów, imprez oraz szkoleń w zakresie działalności PZM, wydłużenie okresu zawieszenia tych wydarzeń, do dnia 21 maja 2020 r.

Efektem wydanych zaleceń, potwierdzamy przeniesienie I rundy majowej Pucharu Polski Pit Bike SM (2.05.2020 Koszalin) na zaplanowany rezerwowo termin: 13 czerwca 2020. Zawody odbędą się na tym samym obiekcie, czyli Motoparku w Koszalinie. Utrzymywana obostrzenia dotyczą organizowanych zgromadzeń o nieokreślonej liczbie osób.

Polski Związek Motorowy przypomina, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   19 kwietnia 2020r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:  

– do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń rozumianych jako grupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych,

– do odwołania zakazuje się organizowania innych niż opisane powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi ( za wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym).

O dalszych ruchach i zmianach w kalendarzu będziemy informować na bieżąco.