W związku z tegoroczną sytuacją, Polski Związek Motorowy wydał korektę w w sparawie zasad przyznawania tytułów mistrzowskich w sezonie 2020


Korekta zasad przyznawania tytułów mistrzowskich w rozgrywkach Mistrzostw Polski Minimotocykli Pit Bike w sezonie 2020

„W związku z ekstremalnie wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa Sars-CoV-2 i jej wpływem na zmniejszoną frekwencję podczas zawodów sportowych, Główna Komisja Sportu Motocyklowego, na wniosek promotora cyklu, podjęła decyzję o anulowaniu zapisu o warunku sklasyfikowania minimum 6 zawodników w klasie do przyznania tytułu Mistrza i v-ce Mistrza Polski oraz minimalnym limicie 9 zawodników do przyznania tytułu II v-ce Mistrza Polski. Tym samym wykreśleniu ulega punkt 1.27.7 Zasad Rozgrywek Minimotocykle Pit Bike na sezon 2020.”

Główna Komisja Sportu Motocyklowego
Warszawa,21października 2020r.

Oryginalny tekst komunikatu na stronie PZM

https://www.pzm.pl/pliki/komunikat/gksm/2020-10/32797/komunikat-gksm-17-2020-korekta-zasad-przyznawania-tytulow-mistrzowskich-w-rozgrywkach-mistrzostw.pdf